Łódzkie Senioralia…

W dniach 25 – 30 maja 2014 roku odbyły się pierwsze „Łódzkie Senioralia” – obejmujące cykl wydarzeń kulturalnych, zdrowotnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych, adresowanych do starszych mieszkańców naszego miasta. Głównym celem przedsięwzięcia była aktywizacja seniorów, zachęcenie ich do rozwijania własnych zainteresowań oraz zaproponowanie takich form działalności, które mogłyby sie przyczynić do wzbogacenia i…

Read More