Fundacja opiera swoje przedsięwzięcia na pracy wolontariuszy. Dotyczy to zarówno opieki nad osobami starszymi, prowadzenia szkoleń w szerokim zakresie, jak i pozyskiwania funduszy. Szczególnie istotne jest dla nas nawiązywanie kontaktów z organizacjami i placówkami zorientowanymi na pracę z seniorami. Stąd też płynie dla nas inspiracja: z doświadczeń szpitali geriatrycznych i innych ośrodków medycznych Hiszpanii, Włoch czy Wielkiej Brytanii. Szczególnie cenny jest dla nas udział w konferencjach poświęconych interesującym nas zagadnieniom.