W ramach projektu „Udzielanie wsparcia psychologicznego i specjalistycznego dla osób cierpiących na choroby otępienne i ich rodzin” w Fundacji „Miłorząb” odbyły się zajęcia dla rodzin i opiekunów osób starszych:

  1. z psychoedukacjikomunikacja z seniorem,
  2. spotkania z terapeutą,
  3. spotkania z psychiatrą,
  4. spotkanie dot. choroby Alzheimera.

Fundacja mil 4

Zadanie publiczne: Udzielanie wsparcia psychologicznego i specjalistycznego dla osób cierpiących na choroby otępienne i ich rodzin Fundacja Miłorząb realizuje dzięki współfinansowaniu ze środków Województwa Łódzkiego.

logo