Fundacja na Rzecz Osób Chorych Psychicznie„Miłorząb” – działania/historia

 • Realizacja projektu międzynarodowego „ENPSYGE” w ramach programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie” (akcja Projekty Partnerskie). W ramach tego programu wymiana kadry i beneficjentów z 6 krajów europejskich oraz opracowanie i przygotowanie poradnika dla rodzin i opiekunów osób starszych oraz zeszytu ćwiczeń dla seniorów udoskonalającego funkcje poznawcze.
 • Łódzka Szkoła on-line „Na językach” – konkurs POKL 1/9.2/13 (działanie 9.2).
 • Projekt FIO 2014, wrzesień-grudzień 2014. Warsztaty szkoleniowe z komunikacji z osobą starszą. Tytuł projektu: „Razem przeciwko samotności”

Lata 2012-2013 Szkolenia wolontariuszy

 • „Ekonomia społeczna na „Tak” – cykl szkoleń „Menadżer Ekonomii Społecznej””
 • „Wprowadzenie podmiotów ekonomii społecznej do działalności handlowej w Internecie”
 • „Sztuka budowy wizerunku organizacji”
 • „Blok o spółdzielniach socjalnych i tworzenie biznesplanu”
 • „Pozyskiwanie środków na działalność organizacji”
 • „Rachunkowość w organizacji”
 • kurs obsługi kas fiskalnych
 • kurs komputerowy – podstawy Worda i Excela
 • wszyscy chętni ukończyli szkolenie dla wolontariuszy, niektórzy – dla koordynatorów wolontariatu

ROK 2012

 • Warsztaty z technik zapamiętywania i podnoszenia funkcji poznawczych.
 • Udział w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie POMOST polegające na włączaniu niepełnosprawnych wolontariuszy w prace na rzecz innych organizacji.
 • Organizacja i przeprowadzenie cyklu 6 bezpłatnych treningów Nordic Walking dla 15-20 osób w wieku 55+ (dokumentacja w prasie, telewizji Toya, lista obecności), prowadzonych przez licencjonowanego instruktora tej dyscypliny.
 • Zorganizowanie dwukrotnie „Prywatki dla seniora” z pokazem pieczenia ciast oraz muzyki lat dawnych, uświetnionej wystąpieniem zaproszonych gości.
 • Złożenie oferty realizacji zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych: „Zawsze sprawni 55+” do Zarządu Województwa Łódzkiego.

ROK 2011

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 • Trzykrotne zgłaszanie wniosków utworzenia Spółdzielni Socjalnej – pomoc i opieka dla osób w wieku emerytalnym.
 • Zbiórka surowców wtórnych w celu zakupu urządzeń poprawiających jakość życia osób chorych na Alzheimera oraz ich opiekunów.
 • Rozpoczęcie odpłatnej działalności pożytku publicznego – w celu przyspieszenia realizacji działań statutowych.
 • Wniosek do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej – działania na rzecz osób niepełnosprawnych – „Choroba Alzheimera – z nadzieją w przyszłość” Wykład dr. genetyki – Pana Christosa Kargasa nt. choroby Alzheimera.
 • Udział w IX warsztatach psychogeriatrycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Klinicznego przy ul. Czechosłowackiej w Łodzi.
 • Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji członków zarządu-szkolenie trenerskie I stopnia w DCP we Wrocławiu – 9 miesięcy zakończone egzaminem uprawniającym do tworzenia i prowadzenia grup terapeutycznych i samopomocowych. Działania na rzecz rodzin i opiekunów osób starszych.
 • Warsztaty decoupage dla seniorów – prezentacja prac.