Jednym z obszarów naszej działalności jest prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych osób, pragnących doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne, pogłębiać wiedzę z zakresu opieki nad seniorem czy rozwijać szeroko rozumiane zdolności psychofizyczne.

Bardzo istotne wydaje się nam uaktywnienie procesów poznawczych dzięki ćwiczeniom fizycznym – stąd nasze zainteresowanie technikami nordic walking czy pobudzaniem umysłu przez terapię zajęciową.

Podczas szkoleń stosujemy głównie metody aktywizujące, takie jak case study, dyskusja, burza mózgów, odgrywanie ról, drama, metody partycypacyjne.