CZYM JEST DLA MNIE WOLONTARIAT?

     Wolontariat  to dla mnie poczucie, że robię coś dobrego dla innych, że nie jestem obojętna wobec czyjeś krzywdy.

     Wolontariat daje mi możliwość poznawania nowych, nierzadko bardzo wyjątkowych ludzi. Bycie wolontariuszem nadaje mojemu życiu głębszy sens oraz zapewnia satysfakcję z pomocy drugiej osobie.

     Wolontariat przede wszystkim pozwala mi dostrzegać to, co w życiu jest tak naprawdę ważne. To również wielka szkoła dla wolontariusza, który zmienia swój sposób patrzenia na życie, kiedy zaczyna się dostrzegać sprawy dotąd niezauważane. Jest sposobem na zwolnienie tempa codziennego biegu, okazją do spojrzenia z innej perspektywy na rzeczy ważne, sposobem na przełamanie własnej nieśmiałości, sposobem na zrobienie czegoś ważnego i chwilą, kiedy można poczuć się potrzebnym.

     Wolontariat to poczucie dobrze wykorzystanego czasu, dzięki niemu uczę się doceniać to, co mam. Wolontariat jest dla każdego, nie trzeba się bać zaangażowania i przewartościowania swojego życia.

                                                                   Jadwiga Golanowska


NORDIC WALKING

Jednym z podstawowych warunków, niezbędnych do utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej osoby starszej, zwłaszcza dotkniętej chorobą otępienną, jest kontakt z grupą, będący czynnikiem zwiększającym poczucie sensu i radości życia oraz nieobciążająca nadmiernie organizmu aktywność fizyczna. Służy temu organizowanie cyklicznych zajęć z zakresu Nordic Walking, których beneficjentami są seniorzy.

Fundacja ma w tej dziedzinie wiele doświadczeń: od ponad roku prowadzi nieprzerwanie warsztaty doskonalenia technik Nordic Walking, które adresowane są do osób w podeszłym wieku (ale także ich rodzin i opiekunów). Zajęcia są nieodpłatne; mają formę zarówno wykładów na temat tej bezpiecznej dziedziny sportowej, jak i zajęć praktycznych. Instruktorzy Nordic Walking, działający z ramienia Fundacji „Miłorząb”, są znawcami techniki Nordic Walking, terapeutami, pracującymi na co dzień z osobami starszymi, co zapewnia dostosowanie ćwiczeń fizycznych do potrzeb seniorów i zwiększa możliwości w zakresie fachowego przekazania wiedzy o sporcie pokoleniu osób starszych. Pierwsza edycja zajęć miała miejsce w maju, druga w październiku 2014 r.

Fundacja nawiązała współpracę z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, dzięki czemu uczestnicy zajęć i instruktorzy mogą liczyć na zaplecze techniczne (szatnia, zadaszone pomieszczenie w razie niepogody). Ponadto nasza organizacja współdziała z Miejską Przychodnią „Chojny”, której pracownicy zapewniają opiekę medyczną i komfort psychiczny uczestnikom przedsięwzięcia.


GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN I OPIEKUNÓW SENIORÓW

Sprawowanie opieki nad osobą starszą, zwłaszcza dotkniętą chorobą otępienną, jest niezwykle trudnym doświadczeniem. Opiekunom towarzyszy stale stres, nierzadko poczucie bezradności i rozgoryczenia. Często spotykają się z sytuacjami, z którymi niełatwo sobie poradzić. Wielką pomocą – jak twierdza sami zainteresowani – są spotkania grup wsparcia, prowadzone m. in. przez terapeutów Fundacji „Miłorząb” w szpitalu im. Babińskiego w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej.

Podczas spotkań uczestnicy mają możliwość podzielić się wątpliwościami, porozmawiać o problemach, wymienić się doświadczeniami, wspierać się wzajemnie. Dzięki radom terapeutów mogą również przepracować nieprzyjemne uczucia, związane z opieką sprawowana nad chorym.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie – w soboty. Fundacja prowadzi je od marca 2013 r.


WARSZTATY MNEMONIKI

Współczesny człowiek często czuje się zagubiony wśród natłoku docierających do niego informacji. Jednym z wynikających stąd problemów są kłopoty z pamięcią, choć ich przyczyny na ogół są dużo bardziej skomplikowane. Na trudności z zapamiętywaniem i odtwarzaniem informacji skarżą się ludzie w różnym wieku, wiadomo jednak, że kłopoty te nasilają się wraz z wiekiem. Dlatego też Fundacja „Miłorząb” zaproponowała seniorom warsztaty z zakresu ćwiczenia pamięci. Zajęcia odbywały się we wrześniu (1, 5, 8, 12 IX) w świetlicy Poradni Miejskiej „Chojny”. Prowadzili je psychologowie: Iwona Bus i Robert Chmielewski. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z różnymi technikami treningu pamięci oraz mieli możliwość przetestowania ich.


SENIORALIA

W dniach 25 – 30 maja 2014 roku odbyły się pierwsze „Łódzkie Senioralia” – obejmujące cykl wydarzeń kulturalnych, zdrowotnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych, adresowanych do starszych mieszkańców naszego miasta. Głównym celem przedsięwzięcia była aktywizacja seniorów, zachęcenie ich do rozwijania własnych zainteresowań oraz zaproponowanie takich form działalności, które mogłyby się przyczynić do wzbogacenia i wykorzystania w pełni potencjału, jakim dysponują.

Również Fundacja „Miłorząb” zaangażowała się w organizację tego  przedsięwzięcia. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu przygotowaliśmy zajęcia Nordic Walking, którym towarzyszył wykład na temat zalet terapeutycznych tej dyscypliny, zwłaszcza w aspekcie łagodzenia dolegliwości wieku senioralnego. Zajęcia odbywały się w Parku im. Józefa Poniatowskiego, opiekę medyczną zapewnili pracownicy Miejskiej Przychodni „Chojny”.

Nordic Walking dla Seniorów – jako nowatorski projekt dedykowany tej grupie wiekowej został zgłoszony jako propozycja do Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podczas „Senioraliów” Fundacja zaproponowała także uczestnikom warsztaty pod hasłem „Mnemoniki – mądrość seniora”. Zajęcia prowadzone przez psychologów i terapeutów, służyły pogłębieniu wiedzy na temat technik doskonalenia pamięci.

senioralia01senioralia02