Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez mediów. Pełnia one nie tylko funkcję informacyjną – w gruncie rzeczy w znacznym stopniu kształtują nasz światopogląd, powodując, że pewne kwestie wydają się nam ważne, a inne – nieistotne.

Realizując misję niesienia pomocy osobom starszym Fundacja wielką wagę przywiązuje do nagłaśniania problemów, z jakimi borykają się seniorzy – poza poruszaniem kwestii opieki medycznej i pomocy socjalnej staramy się przełamywać stereotypy związane z tą grupą wiekową. Współczesny senior to naszym zdaniem osoba aktywna i ciesząca się życiem, rozwijająca swoje zainteresowania i pasje. Dzięki zgromadzonym doświadczeniom, wiedzy i mądrości życiowej może stać się oparciem dla młodszych.

Taki obraz seniora przedstawiamy w mediach.