Fundacja Miłorząb została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowej pod nr ewidencyjnym: 2.10/00128/2014


Kilka słów o fundacji…

Fundacja na rzecz osób Chorych Psychicznie „Miłorząb” jest polską organizacją pozarządową, o charakterze non-profit. Fundacja działa na rzecz wspierania osób chorych psychicznie, a szczególnie tych dotkniętych chorobą Alzheimera i ich rodzin. Działalność Fundacji Miłorząb ma na celu edukację w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowia psychicznego seniorów oraz ich krewnych i opiekunów, co w rezultacie przyczynia się do poprawy jakości ich życia i przeciwdziała marginalizacji społecznej tych osób. Organizacja działa na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Aktywność organizacji jest możliwa w sposób ciągły dzięki pracy wolontarystycznej jej członków i sympatyków.