Europa starzeje się. Proces ten dotyczy również Polski – a w sposób szczególny Łodzi. Ze względu na zwiększający się w społeczeństwie odsetek osób w starszym wieku palącym problemem staje się nie tylko kwestia opieki zdrowotnej i socjalnej, ale także zagadnienie zagospodarowania potencjału intelektualnego seniorów, którzy niejednokrotnie nie potrafią znaleźć ujścia dla swej energii, a ich aktywność ogranicza się do świadczenia pomocy najbliższej rodzinie.

Realizowane przez Fundację projekty dają seniorom możliwość doskonalenia procesów poznawczych, rozwijają ich zainteresowania i pobudzają do podjęcia zadań, które nie tylko przynoszą wymierne korzyści w sensie społecznym, ale także podnoszą poczucie własnej wartości beneficjentów naszych działań sprawiając, że czują się oni zrozumiani i potrzebni.

W naszych projektach korzystamy z doświadczeń zachodnioeuropejskich ośrodków medycznych, zajmujących się problemami osób dotkniętych chorobami psychicznymi (Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone), z którymi nawiązaliśmy współpracę.