Enpsyge logo-300x184W ramach tego programu realizujemy projekt ENPSYGE („Educational Network for Psychogeriatrics”), współpracując z organizacjami i instytucjami z pięciu krajów europejskich: Rumunią, Włochami, Hiszpanią, Chorwacją i Austrią. Naszym głównym zadaniem partnerskim jest przygotowanie podręcznika – poradnika dla rodzin i opiekunów osób cierpiących na deficyty pamięci.  Celem projektu jest włączenie marginalizowanych seniorów do aktywnego życia społecznego poprzez szerokie współdziałanie międzypokoleniowe w kwestiach zdrowia psychicznego i promocji aktywnego starzenia się.

ZADANIA PROJEKTU:

  • zorganizowanie kursów komputerowych dla osób w wieku poprodukcyjnym;
  • udzielanie porad i tworzenie grup wsparcia dla rodzin i opiekunów seniorów cierpiących na choroby otępienne dla poprawy zrozumienia problemu i wzmocnienia relacji między pokoleniami;
  • konferencje i sesje treningowe w dziedzinie psychogeriatrii dla personelu opiekuńczo – medycznego (pracowników socjalnych, lekarzy pierwszego kontaktu i średniego personelu medycznego;
  • stworzenie strony internetowej www o nazwie Edukacyjna Sieć dla Psychogeriatrii – ENPSYGE, na której będą archiwizowane teksty na temat chorób otępiennych oraz linki do innych wyspecjalizowanych stron i blogów z ważnymi materiałami, zwiazanymi z tą problematyką;
  • wymiana wiedzy na temat tzw. „dobrych praktyk” w zakresie integracji seniorów poprzez edukację;

Więcej informacji w naszej zakładce PROJEKTY oraz w języku angielskim na stronie: www.enpsyge-project.eu

Program uczenie się przez całe życie


Działania Fundacji Miłorząb w ramach projektu ENPSYGE.

Przygotowaliśmy i listę polskich organizacji i instytucji, które wspierają ludzi z AD, a także pomagają ich rodzinom i opiekunom.

Przygotowaliśmy prezentację wszystkich spotkań i uczestniczyliśmy w realizacji wizyt partnerskich  w Rumunii, Hiszpanii, Austrii, Włoszech i Polsce.

Zorganizowaliśmy dwie ”Prywatki dla Seniora” z udziałem DJ Viki  w celu upowszechniania wiedzy o projekcie jak i jego wyników. Pierwsza z nich odbyła się 26.09.2013, a druga 27.11.2013. Obie prywatki odbyły się w Moka Cafe w Pabianicach przy ul. Kościuszki 14.

Prywatka z DJ Viką 1

Prywatka z DJ Viką 2Przygotowaliśmy około dwudziestu sesji ćwiczeń Nordic Walking w parku im. J. Poniatowskiego w Łodzi, gdzie zostało przeszkolonych około 50 starszych osób pod kątem techniki Nordic Walking. Zajęcia odbywały się o w okresie od maja 2013 do października 2014.

Nordic Walking 1Nordic Walking 2

Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy kilkadziesiąt godzin z zakresu grup wsparcia dla rodzin i opiekunów osób starszych w szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi.

Przygotowaliśmy wizytę partnerską w Łodzi.

Rozmawialiśmy o projekcie ENPSYGE w Radiu Łódź, kilka artykułów o ENPSYGE pojawiło się w lokalnej prasie w Dzienniku Łódzkim.

Zorganizowaliśmy spotkanie z warsztatów pamięci upowszechniające treści zawarte w zeszycie rozwijającym funkcje poznawcze.

Wydaliśmy dwie publikacje:

  • Poradnik dla opiekunów i rodzin osób z chorobą Alzheimera liczący około 100 stron, na który złożyły się artykuły napisane przez wybitnych specjalistów medycyny rodzinnej, psychiatrii, neuropsychologii, socjologii oraz terapii zajęciowej.
  • Przygotowaliśmy zestaw ćwiczenia rozwijających funkcje poznawcze – w wersji polskiej i angielskiej.

Materiały do pobrania (rezultaty projektu):

Poradnik dla rodzin i opiekunów osób starszych

Zestaw ćwiczeń rozwijających funkcje poznawcze

A set of exercises developing congnitive functions


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.