Drodzy Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach „Umiejętność postępowania z osobą starszą z uwzględnieniem jej potrzeb indywidualnych i społecznych przy zachowaniu aspektów bezpieczeństwa i minimalizacji stresu”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu: „Razem przeciwko samotności”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Szkolenie jest skierowane do osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje oraz pogłębić wiedzę na temat opieki nad osobami starszymi, a szczególnie – dotkniętymi chorobami otępiennymi.

Zapraszamy osoby bezrobotne (bądź zagrożone bezrobociem), asystentów osób starszych oraz rodziny i opiekunów seniorów.

Głównym celem szkolenia jest osiągnięcie wiedzy na temat podstaw komunikacji z osobą starszą.

Wszystkim wolontariuszom oferujemy:

 • Bezpłatne szkolenie.
 • Pomoc w znalezieniu odpowiedniej placówki.
 • Umowę wolontarystyczna z Fundacją.
 • Wsparcie, porady i informacje.
 • Certyfikat.
 • Catering.
 • Zwrot kosztów dojazdu.

Szczegółowy zakres szkolenia wolontariusza obejmuje:

 • Metody postępowania z osobami starszymi, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na otępienie (czas trwania: 8 godzin).
 • Zasady bezpieczeństwa w sprawowaniu opieki.
 • Wybrane zagadnienia terapii zajęciowej.
 • Prawne i etyczne aspekty wolontariatu.
 • Zasady postępowania z rodziną chorego.
 • Podstawy komunikacji.

Metody zastosowane podczas szkolenia:

 • Metoda partycypacyjna.
 • Praca w grupach.
 • Case study.
 • Odgrywanie ról.
 • Dyskusja.

Informacje i zapisy: Fundacja „Miłorząb” ul. Rzgowska 170, s.209 , II piętro  (w części: Poradnia dla Dorosłych).

Fundacja logo

FIO_MPiPS_logo